Välkommen till din Bidrottningsleverantör

Monica Larsson professionell drottningodlare

Vi driver ett professionellt biodlingsföretag på Bjärehalvön med inriktning på storskalig produktion av Bidrottningar Buckfast efter testat avelsmaterial,  honungsproduktion för grossister och pollineringstjänster till lantbrukare. 
Vår biodling består av 450 bisamhälle och har ett mål på 700 bisamhälle det närmaste året.
Vi vänder oss både till  yrkesbiodlare och småskaliga biodlare.
Vårt mål är att leverera produkter av hög kvalitet och samtidigt bidra till en biologisk mångfald.

Du kan läsa mer om våra drottningar härKontakt: monica@honungsgarden.com               Öppettider:  mån-fre  9:00-17:00 
Tel  : 0702 06 19 94                        
Adress: Förlösvägen 131, 26698 Hjärnarp