Vår biodling består av 550 bisamhälle och det ger oss möjligheten att selektera de bästa drottningarna som ska ingå i vårt avelsprogram. Våra avelsdrottningar är testade i 2 år efter Buckfast modellen och odlingen sker år 3 efter att de har nått alla test parametrarna. Ett noggrant urval ger oss möjligheten att erbjuda drottningar som  medför en snabb vårutveckling , är fromma, svärmtröga, har bra rensningsförmåga och är mycket högavkastande.  

I vår avelsarbete samarbetar vi med andra välrenommerade biodlare som jobbar med avel .

Parningen sker på våra egna parningsstationer. Drönargivar samhällena är mycket viktiga och därför är de mycket noggrant selekterade.  Vi har en "kontrollerad " friparning med mycket hög luftdominans .  

 Varje år odlar vi ca 6000 bidrottningar och vi har en mycket bred kundkrets från södra  till norra Sverige .  I vår kundkrets ingår både yrkesbiodlare och småskaliga biodlare. 

Vi skickar alltid drottningarna  med rekommenderat  brev  för att försäkra oss att de kommer fram dagen efter försändningen. 

Har du frågor om våra drottningar kontakta oss här
Beställ Buckfast Bidrottningar Parade här
Beställ Buckfast Bidrottningar Oparade här
Beställ Buckfast Puppor ( kläckfärdiga celler) här