Köpa bin

Är du intresserat att köpa Övervintrade bisamhälle, Avläggare eller Paketbin?  
Vi samarbetar med professionella biodlare och därför vi rekommenderar att du följer länken bredvid https://swedishbeecompany.se