Pollineringstjänster 

Vi utför pollineringstjänster  till:

 • Äppelodlingar
 • Raps
 • Klöver , både vit och röd
 • Åkerböna
 • Med flera grödor 

Är du intresserad av pollineringstjänster kontakta oss här

Fakta om pollinering

Pollinering ökar skörden och förbättrar kvaliteten!


Oljeväxter

 • Raps - självfertil, varierar mellan olika sorter men gynnas av insektspollinering
 • Ryps - självsteril, kräver korspollinering  
Behövs 2 bisamhällen per ha


Skördeökning 10-20%
 • Jämnare mognad
 • Högre oljehalt
 • Lägre klorofyllhalt
Baljväxter
 • Rödklöver - minst 2 bisamhällen/ha
 • Vit och alsikeklöver - 2-3 bisamhällen/ha
 • Åkerböna- 2-3 bisamhällen/ ha
Skördeökning 5-25%


Frukt och bär
 • Äpplen minst 4 bisamhällen/ha

Skördeökning 100%
 • Päron 3-5 bisamhällen/ha
Skördeökning 70%
 • Plommon 2-3 bisamhällen/ha
Skördeökning 50%
 • Svarta vinbär - 2-3 bisamhällen/ha
Skördeökning 10-25%
 • Hallon - 1-2 bisamhällen/ha
Skördeökning 25-40%
 • Jordgubbar - 10 bisamhällen/ha
Skördeökning 10-30%


Pollinering äpple
Tidigt på morgonen på väg till pollinering