Hyra bisamhälle

En konkret insats i närmiljö!

Att hyra ett bisamhälle hjälper den biologiska mångfalden, skapar en vackrare miljö, och bidrar till hållbar utveckling i både städer och landsbygd. 

Detta är ett steg i rätt riktning mot miljömålen 2030.


Mer frukt och bär av bättre kvalitet och bättre pollinerade blommor som ger fler frö vilket i sin tur skapar ett bättre livsrum för vilda arter.  

Ett bisamhälle kan vara placerad i närmiljö av företag/kontor, bostad eller fastighetstak.  Har ni inte en sådan plats då kan vi placera ert/era bisamhällen i en av våra bigårdar. 

Som hyresvärd till bisamhälle får ni:

Honung som är skördad från ert bisamhälle. Vi packar åt er i glasburkar i den storleken vi kommer överens om. Honungsskörden kan variera beroende på väderförhållandena. Ett bisamhälle producerar årligen ca 30 kg honung. 

Etikett med egen logga.  

Vill ni inte ha honungen så köper vi gärna tillbaka den till marknadspriset för bulkhonung.

Föreläsning om bin och biologisk mångfald samt honungsprovning.

Skylt på bikupan med er logga /företagsnamn

Er logga på vår hemsida 

Kontakta oss för offert här